48963836

ADDITIONAL SERVICES

/ HEALTH AND BEAUTY – ONE DAY TRIPS – BREAKFAST – AIRPORT TAXIS /

In order to provide the best possible comfort and guarantee a peaceful and trouble-free stay, both in the apartment and in our city, we have prepared a few facilities and additional attractions that will make every stay easier and more pleasant.

TRANSPORT

/ USŁUGI TRANSPORTOWE – TAXI – LIMUZYNA – BUS /

Dysponujemy samochodami zarówno dla czterech jak i siedmiu osób. Specjalizujemy się w transporcie Gości z i na lotnisko. W naszej ofercie znajduje się także limuzyna, która czeka na szczególnie wymagających Gości.

03 PHOTO 11
TRANSPORT

/ AIRPORT – TRAIN STATION – SHOPPING /

We have four and seven-person cars. All are adapted to transport our guests and their luggage, regardless of the quantity. On special request, we are able to adapt the car to transport children of all ages. Our chauffeurs are professional drivers and fluent in English, and 24/7 are at your disposal.
For the sake of guests with above-average requirements, we have prepared a limousine, which may accompany you during the hen party or any other special event.

ŚNIADANIA

/ NA DOBRY POCZĄTEK DNIA /

Wszystkie nasze apartamenty posiadają funkcjonalnie wyposażony aneks kuchenny. Jednak w trosce o jak najbardziej komfortowy pobyt naszych Gości, we współpracy z zaprzyjaźnionymi restauracjami, przygotowaliśmy ofertę śniadaniową, która zmienia się razem z porą roku.

22814021_1951855658401660_3149176641493907093_n
BREAKFAST

/ SOMETHING GOOD FOR EVERYONE /

Warm bread, rural eggs, organic vegetables, freshly squeezed juice, pleasant atmosphere. Something nice for everyone.

/ PRICE – 30 PLN /

DODATKI DO APARTAMENTU

/ PAKIET ROMANTYCZNY – SZAMPAN – DOSTAWKA – DODATKI DLA DZIECI  /

Planujesz niespodziankę? Chcesz przygotować coś specjalnego? A może spodziewasz się dodatkowego gościa? Pomożemy!

03 PHOTO 12
ROMANTIC PACKAGE

/ FLOWERS – SWEETS – CHAMPAGNE /

A charming romantic bouquet, rose petals, properly chilled champagne – all this can wait for you and your other half in one of our apartments.
We can prepare a surprise in the standard version or in accordance with your guidelines, so that the other person will feel that it is arranged just for her.

EXTRA BED

/ BEDS FOR CHILDREN – ADDITIONAL MATTRESS /

Travel educates. Even the youngest ones. Therefore, for travelers with children we have prepared all the necessary amenities. On special request, we can provide a folding bed, a bathtub and a high chair for each of our apartments. All this for the most comfortable stay of our youngest guests.
For unexpected guests, we can prepare a comfortable, self-inflating mattress, serving as an extra bed.

dziecko
WYCIECZKI JEDNODNIOWE

/ STUTTHOF – SZYMBARK – MALBORK /

Pomorze to nie tylko Trójmiasto. Przede wszystkim, ale nie tylko. Z tego powodu dla wszystkich, którzy pragną zobaczyć coś więcej przygotowaliśmy kilka propozycji. We wszystkich przygotowanych atrakcjach każdy znajdzie coś dla siebie: pasjonat fotografii natrafi na malownicze krajobrazy, entuzjasta kulinariów spróbuje lokalnych, a zarazem bardzo tradycyjnych przysmaków, fanatyk historii przyswoi dawkę wiedzy, która zainteresuje nawet najbardziej opornych.

03 PHOTO 05
STUTTHOF

/ FORMER CONCENTRATION CAMP /

Picturesque landscapes, nature intact by human activity, numerous stork’s nests and a visit to the nature reserve “Bird’s Paradise” is an introduction to our trip. The main purpose of the trip is the Stuthoff Museum. In this historic place, there are numerous exhibitions that can be visited individually, with a guide or with audio-guide.

During the trip we will have the opportunity to eat a tasty, fresh fish, we will learn something about the methods of amber fishing, boatbuilding and fishing.

SZYMBARK

/ A HOUSE UPSIDE DOWN /

Going to the land of Kashubian hills, picturesque forests and lakes, the first place of visit is Żukowo – the cradle of Kashubian embroidery. Another attraction is the Living Museum of Ceramics of the Necel family in Chmielno. After a short break we are going to Szymbark – a small village in the Kartuzy poviat. There we will find many attractions – House upside down, after entering which our labyrinth will be tested. In addition, we will see the largest piano in the world, the longest wooden bench entered in the Guinness Book of Records, the Sybirak House and a war bunker in which we will survive a bombing raid. At this point, we will be captivated not only by traditional Kashubian food or hand-made souvenirs, but also a visit to the indigenous inhabitants – Kashubians who will treat us with a local snuff.

03 PHOTO 06
03 PHOTO 07
MALBORK

/ TEUTONIC CASTLE /

The most popular tourist traction in Malbork is the world’s largest Gothic castle erected by the Teutonic Knights in the years 1274-1457. This is an example of medieval defense architecture, and the unique interior will make every tourist feel the atmosphere that once ruled.

ZDROWIE I URODA

/ ZADBAJ O SIEBIE I BLISKICH – MEDYCYNA ESTETYCZNA – STOMATOLOGIA /

Wróć z wakacji zdrowszy i piękniejszy. Skorzystaj z naszych znajomości i odwiedź jedno z polecanych przez nas miejsc, w którym zadbają o Twoje ciało i samopoczucie. 

REGULAMIN

/ REZERWACJA – POBYT – WARUNKI OGÓLNE /

Przed dokonaniem rezerwacji koniecznie zapoznaj się z naszym regulaminem, który zawiera wszystkie niezbędne informacje odnośnie warunków rezerwacji, płatności jak i samego pobytu. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji..

CZYTAJ REGULAMIN

Regulamin
rezerwacji i najmu apartamentów

 

§1. Postanowienia ogólne
1. Domena działająca pod adresem www.apartinfo.com.pl stanowi teleinformatyczną platformę rezerwacji i wynajmu Lokali, prowadzoną przez Apartinfo Gustinelli Antoń Spółkę jawną (dalej Apartinfo) z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-748) przy ul. Chmielnej 26/209, NIP: 587-166-86-89, REGON 220788791. Wyżej wymieniony adres prowadzenia przez Apartinfo Sp.j. działalności gospodarczej jest jednocześnie adresem korespondencyjnym. Klienci mogą ponadto kontaktować się z Apartinfo pod następującym adresem poczty elektronicznej: apartinfo@apartinfo.net lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu: +48 500 310 306.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umówi najmu Lokali oferowanych przez Apartinfo za pośrednictwem serwisu internetowego www.apartinfo.com.pl, ogólne zasady Najmu Lokali oraz uprawnienia Klienta, w tym w szczególności zasady wnoszenia reklamacji oraz terminy jej rozpatrzenia.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, pobrać go i sporządzić wydruk w każdym czasie za pośrednictwem serwisu www.apartinfo.com.pl.
4. Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem domeny www.apartinfo.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.
5. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Apartinfo – podmiot wymieniony w ustępie 1, świadczący usługi najmu Lokali Wczasowych,
Klient – osoba fizyczna lub prawna, biorąca w odpłatne, określone w czasie, użytkowanie Lokal, na podstawie umowy zawartej z Apartinfo drogą elektroniczną,
Lokal – lokal wczasowy opisany szczegółowo w ofercie znajdującej się na stronach internetowych www.apartinfo.com.pl,
6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2014 roku .

 

§2. Rezerwacja

1. Klient dokonuje wstępnej rezerwacji Lokalu za pośrednictwem Internetu, poprzez wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl.
2. Formularz rejestracji obejmuje następujące dane:
a. datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy (dób),
b. planowana godzinę przyjazdu,
c. liczbę osób w apartamencie,
d. imię i nazwisko,
e. adres zamieszkania,
f. numer telefonu,
g. adres email.
3. Po otrzymaniu przez Apartinfo wypełnionego formularza rezerwacji, Apartinfo przesyła pod podany przez Klienta adres e-mail formularz indywidualnej oferty najmu wybranego Lokalu, obejmującej propozycję indywidualnych warunków najmu: proponowaną łączną opłatę za Najem lokalu w wybranym okresie, ofertę usług dodatkowych oraz ich ceny, pozostałe szczegółowe warunki Najmu, numer rachunku bankowego Apartinfo.
4. Umowa najmu Lokalu zawarta zostaje po uzgodnieniu przez strony indywidualnych warunków najmu Lokalu, pod warunkiem uiszcza przez Klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości i w terminie wskazanym w § 3 ust.1 Regulaminu. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Po uiszczeniu przez Klienta opłaty rezerwacyjnej, Apartinfo przesyła na adres e-mail podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu opłaty rezerwacyjnej potwierdzenie zawarcia umowy najmu Lokalu.

 

§3. Zasady płatności

1. Klient dokonuje opłaty rezerwacyjnej w kwocie równej 30% opłaty za cały uzgodniony okres najmu Lokalu, w terminie 3 (trzech) dni od dnia jego otrzymania, nie później niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia najmu Lokalu, chyba że strony uzgodnią inaczej.
2. O ile strony nie uzgodnią inaczej, pozostała część opłaty za najem Lokalu, w wysokości 70% jej całkowitej wysokości, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 zdanie ostatnie, powiększona o opłatę wskazaną w ust. 6 oraz kaucję, o której mowa w § 5 ust. 7, Klient uiszcza niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy zameldowaniu), przed przekazaniem kluczy do wynajmowanego Lokalu.
3. Na żądanie Klienta Apartinfo wystawi fakturę VAT za świadczone usługi.
4. Opłata za pobyt w Lokalu obejmuje koszty mediów (energia elektryczna, gaz, woda, wywóz śmieci, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), dostęp do Internetu i telewizji satelitarnej (w przypadku wskazania takiego wyposażenia Lokalu w ofercie na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl) oraz pojedynczej zmiany pościeli (jeden komplet dla jednej osoby na cały pobyt w przypadku łóżka jednoosobowego, jeden dwuosobowy komplet dla dwóch osób na cały pobyt w przypadku łóżka dwuosobowego).
5. Opłata za najem powiększona zostanie o jednorazową opłatę za sprzątanie, w wysokości 80 (słownie osiemdziesiąt) zł brutto.
6. Opłata za najem Lokalu nie obejmuje wyżywienia i zaopatrzenia Lokalu w środki czystości (w tym: tabletki do zmywarki, mydła, płyny do mycia, proszki do prania, kapsułki do ekspresu do kawy itp .), które Najemca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt.
7. Apartinfo zastrzega sobie prawo zmian opłat za Najem lokali, w tym prowadzenia akcji promocyjnych. Do umów zawartych przed zmianą opłat, zastosowanie mają opłaty dotychczasowe. Apartinfo uprawniony jest do objęcia Klienta, z którym zawarł umowę najmu Lokalu opłatami i akcjami promocyjnymi, na które Klient wyrazi zgodę.

 

§4. Zmiany termin najmu Lokalu

1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Apartinfo o skróceniu pobytu w Lokalu.
2. Apartinfo w wyznaczonym terminie dokona odbioru Lokalu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona rozliczenia kaucji.
3. Przedłużenie okresu najmu Lokalu możliwe jest pod warunkiem dostępności Lokalu.
4. Do przedłużonego okresu najmu Lokalu zastosowanie mają opłaty obowiązujące w przedłużonym okresie.
5. Klient, za zgodą Apartinfo, może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy najmu Lokalu na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

 

§5. Odpowiedzialność stron

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, niezależnych od Apartinfo okoliczności, których nie można było przewidzieć Klientowi zostanie zwrócona uiszczona opłata w wysokości dokonanej wpłaty. Jeżeli obie strony wyrażą zgodę, Apartinfo, jeżeli jest to możliowe, zaoferuje Klientowi Lokal o standardzie odpowiadającym standardowi Lokalu objętego umową najmu, o położeniu jak najbardziej do niego zbliżonym oraz w terminie, który został określony w Umowie najmu (Usługa zamienna).
2. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na Usługę zamienną, Apartinfo zobowiązany będzie do zwrotu uiszczonych dotychczas przez Klienta opłat, z wyłączeniem opłat za usługi, z których Klient skorzystał.
3. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu rezerwacyjnego na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl z przyczyn niezależnych od Apartinfo. Apartinfo może zawiesić dostęp do serwisu www.apartinfo.com.pl na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i organizacyjnych.
4. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w Lokalu, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
6. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartinfo oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartinfo lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
7. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Apartinfo pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Kaucja podlega zwrotowi w dniu opuszczenia Lokalu, po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
8. Potrącenia należności Apartinfo z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł
10. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Lokalu, z przyczyn nieleżących po stronie Apartinfo, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi, w budynku, w którym znajduje się Lokal oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.

 

§6. Warunki najmu Lokali

1. Apartinfo zobowiązuje się do wydania Klientowi Lokalu posprzątanego, wyposażonego w sposób określony w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl oraz indywidualnej ofercie najmu. Stan niezgodny ze stanem określonym w zdaniu poprzedzającym, zostanie usunięty niezwłocznie po zgłoszeniu przez Klienta.
2. Liczba osób mogących zamieszkać w Lokalu objętym rezerwacją jest ograniczona do liczby podanej w ofercie na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl oraz indywidualnej ofercie najmu. Podaną przez Klienta liczbę osób można zmienić, pod warunkiem, że nie przekracza ona liczby podanej w ofercie na stronie serwisu internetowego www.apartinfo.com.pl. W takim przypadku Klient ma obowiązek poinformować telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail Apartinfo o zmianie ilości osób, które zostaną zakwaterowane w Lokalu. Apartinfo umożliwi zakwaterowanie osób nieobjętych rezerwacją w Lokalu pod warunkiem uiszczenia przez Klienta dodatkowej, jednorazowej, opłaty tytułem dostawki w wysokości 50 zł.
3. Jeżeli w trakcie wymeldowania z Lokalu okaże się, że liczba osób przebywających w Lokalu była większa niż ustalona przez strony przy dokonywaniu rezerwacji, a o powyższym fakcie Klient nie poinformował Apartinfo i nie uzyskał stosownej zgody, Apartinfo ma prawo do obciążenia Klienta opłatą za pobyt niezgłoszonej osoby w wysokości 200 zł.
4. Odbiór kluczy do Lokalu następuje w miejscu i terminie wskazanym w potwierdzeniu zawarcia umowy najmu Lokalu. Kluczy do lokalu nie wolno udostępniać osobom trzecim.
5. Apartinfo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
6. nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości,
7. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
8. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
9. Dokładny termin i godzina przyjazdu Klienta do Lokalu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub e-mailem na dzień przed przyjazdem osobie odpowiedzialnej za rezerwacje, wskazanej przez Apartinfo.
10. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Klienta na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację, wskazanej przez Apartinfo.
11. Wynajem Lokalu odbywa się w trybie dobowym.
12. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
13. Klientem może być osoba pełnoletnia. Osoby do lat 18 mogą przebywać w Lokalu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
14. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Lokalu w obecności Apartinfo lub osoby przez nią upoważnionej. Przed wykwaterowaniem z Lokalu Apartinfo w obecności Klienta dokona sprawdzenia stanu technicznego Lokalu oraz jego wyposażenia.
15. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
16. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w Lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego Lokalu w należytym stanie.
17. Klient w trakcie pobytu w Lokalu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu budynku wyłożonego na klatkach schodowych oraz do zasad współżycia społecznego.
18. W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego.
19. Jeżeli wskutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w Lokalu przedstawiciel Apartinfo zostanie wezwany do Lokalu przez sąsiadów, Straż Miejską lub Policję, Apartinfo uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Klienta.
20. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi Apartinfo zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
21. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Lokalu jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażania Lokalu, z wyłączeniem: ładowarek do telefonów komórkowych, zasilaczy, odbiorników radiowych, komputerów, maszynek do golenia i suszarek do włosów.
22. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, chyba że w sposób jednoznaczny w ofercie Lokalu na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl jest to dozwolone.
23. Wszelkich dodatkowych informacji udziela w imieniu Apartinfo osoba wskazana przez Apartinfo.
24. Pobyt w Lokalu zwierząt domowych, dozwolony jest tylko za uprzednim zezwoleniem Apartinfo. Apartinfo ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który bez uzyskania zgody zabrał ze sobą zwierzę domowe. Pobyt zwierzęcia domowego, w zależności od konkretnej oferty, może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł. Psy przez cały czas pobytu na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy.
25. Klient zobowiązany jest do parkowania posiadanego pojazdu w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego Lokalu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Apartinfo.
26. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego paragrafu, Apartinfo uprawnione będzie do rozwiązania umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym z winy Najemcy.

 

§7. Zakończenie pobytu

1. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić Apartinfo wynajmowany Lokal w celu skontrolowania jego stanu.
2. Dokładny termin i godzina wymeldowania z Lokalu powinna zostać dodatkowo potwierdzona telefonicznie na dzień przed wyjazdem osobie odpowiedzialnej za rezerwacje, wskazanej przez Apartinfo.
3. Klient ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego wyposażenia.
4. Przed opuszczeniem Lokalu Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych.

 

§8. Reklamacje

1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia Klienta dotyczące:
a. warunków pobytu w wynajętym Lokalu odbiegających od standardu określonego w ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl;
b. stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu Lokalu odbiegających od standardu określonego w publikowanej informacji na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl oraz indywidualnej ofercie najmu
c. standardów obsługi Klienta przez Apartinfo,
d. zależnych od Apartinfo sp.j. okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w Lokalu.
2. Reklamacje winny być zgłaszane Apartinfo sp.j. oraz wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej.
3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również precyzyjne określenie roszczenia.
5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Apartinfo sp.j.

 

§9. Ochrona danych osobowych

1. W trakcie dokonywania rezerwacji na stronie internetowej www.apartinfo.com.pl Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Apartinfo sp.j. jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem danych, którym jest Apartinfo sp.j. na adres e-mailowy: apartinfo@apartinfo.net lub w inny dowolny sposób.
4. Klient może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, telefoniczną, przez SMS lub pocztą elektroniczną informacje o prowadzonych przez Apartinfo sp.j. akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili rezerwacji.

 

>§10. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Apartinfo sp.j. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
3. Podane przez Klientów dane osobowe Apartinfo sp.j. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Apartinfo sp.j. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.apartinfo.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Apartinfo sp.j., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.apartinfo.com.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowneia dotychczasowe.
5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

CONTACT US

/ FAST – EFFICIENT – PLEASANT /

Do you have questions about the apartment? Or maybe this applies to your reservation? Contact us using the contact form below, than one of the consultants will answer all your questions.

tripadvisor
booking.com
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdańsk Lech Wałęsa Airport
Gdańsk - morze możliwości
Beauty Derm Instytut
Contact details

/ LOCAL APARTINFO OFFICE /

ApartInfo sp. j.,
Chmielna 70 street place number. 2 , 80-748 Gdańsk

tel. +48 500 310 306 /
Mon-Sun: 8:00 am  – 20:00 pm

/ apartinfo@apartinfo.net /
skype: apartinfo

Gdańsk office, Chmielna street: 
Chmielna 70 street, place number. 2, 80-748 Gdańsk
Gdańsk office, Św. Barbary street:
Św. Barbary 12 street, place number. 71, 80-753
Oddział Władysławowo:
Siedleckiego 6 street, 84-120 Władysławowo

PFR